الکتروپمپ لوارا
پمپ كف كش شناور SCUBA
 
اینوکسپا Inoxpa
 
الکتروپمپ پنتاکس
پمپ پنتاکس استیل INOX
 

فرهنگ و تاريخچه استخراج آب در ايران
در گذشته ، مغني معمولا از پوشش گياهاني در يك منتطقه بياباني سبز ميشدند احتمال وجود سفره آب زيرزميني را در آن منطقه مي داد و اقدام به حفر قنات مي نمود .از جمله گياهاني كه اگر در يك منطقه بياباني زياد روييده بئدند نشانه وجود آب در اعماق زمين بودند ميتوان (خار شتر ، خار كتيرا) را نام برد در اولين مرحله براي حفر قنات ، در سه نقطه از زمين به فواصل معين سه چاه حفر ميكردند كه به اين چاهها ، چاه گمانه (حدس و گمان ) ميگفتند . بين پنج تا ده روز بعد حفر اين سه چاه ، مغني از تك تك اين چاهها بلزديد ميكرد تا ميزان آب جمع شده در آنها را بررسي كند و سپس آب داخل چاهها را خالي ميكردند و تا ده روز ديگر صبر ميكردند ، در هر كدام از اين سه چاه كه آب به همان ميزان اول جمع شده بود ، آن چاه را به عنوان (مادر چاه قنات )انتخاب ميكردند .مغني پس از بررسي شيب زمين در آن منطقه ، دومين چاه را حفر مينمود .نسبت فاصله ي چاه دوم به مادر چاه با توجه به عمق مادر چاه با ضريب 2 مشص ميشد به عنوان مثال اگر مادر چاه ده متر عمق داشت ، اولين چاه پس از آن به فاصله 20 متري حفر مي شد . معمولا قطر اين چاه ها 70 سانتي متر بود كه به آن يك ارج نيز گفته مي شد . چاه هاي بعدي با توجه به ميزان شيب زمين با عمق هاي كمتري حفر ميشد . مغني اين چاهها را توسط كانالي كه در زير زمين و در محل كف چاه حفر ميكرد به يكديگر متسل مينمود . در نهايت پس از حفر آخرين چاه ، مغني به وسيله كندن كانالي از كف اولين چاه ، به ديواره نزديك كف مادر چاه ميرسيد و دراين زمان به علت شيب منطقه و اختلاف سطح آنها با مادر چاه ، همگي چاهها آبگيري ميشدند و سطح آب در آنها بالا مي آمد كانال كشي زيرزميني قنات تا نزديك ترين شهر يا روستا به محل قنات ادامه مي يافت ونكته قابل توجه اين است كه در طول مسير اين كانالها در محلهايي كه شيب زمين زياد ميشد فشار شكن ميساختن و بعضي ها آسياب آبي نصب مينمودند و بدين وسيله در ْن ديار كهن نياكان ما از انرژي آب استفاده بهينه مي نمودند . كانال هاي قنات پس از ورود به شعر يا روستا آب را به آب انبار ها وسردابهاي منازل هدايت ميكردند و در پايان اين مسير آب از جوي ها ميگذشت و به يخچالهاي ان زمان كه در نوع خود بي نظير بودند ميرسيد مردمان ان زمان به وسيله خشت خام بناهايي ميساختن كه كار يخچالهاي امروزي را تا حدودي انجام ميدادند . در نزديكي اين يخچالها حوض هايي بود مه شبهاي سرد زمستان با آبي كه از قنات ميامد پر ميشدند . آّب داخل حوض تا صبح يخ ميبست وروز بعد اين يخها را از حوضها خارج كرده وبه تدريج در كف بناي يخچال ميريختند و روي آن را با لايه اي از كاه مي پوشاندند و در تابستانها از يخ داخل اين يخچالها استفاده ميكردند .
 
< بعد   قبل > | Copyright © 2013 by IrDesigner All rights reserved |

spy mobile for pc spyware on mobile phones how cell watch cell phone monitoring software iphone hack ссылка cell spy stealth software тут is windows phone spy mouse mobile phone spy codes how to cheat on husband на сайте best android spy camera apps cell phone messages tracking mobile phone тут spyware in mobile phone spy apps that don't require jailbreak cell phone spy pro app moto x read text messages bluetooth text message spy spy on phone calls cell phone listening software king coupon iphone spy como usar spy mobile spy why cheat on your wife ссылка тут spy software 007 indir how to spy on android spy phone nokia 3310 ссылка android cell phone spy app iphone spy sms software mobile phone spy logs android spy on phone android cell phone spy app тут phone tracker windows 8 Блог о препарате Тадага sitemap